Pozostałe


Imiesłów bierny – Partizip II

Partizip II to nic innego jak trzecia forma czasownika. Jest ona odpowiednikiem polskiego imiesłowu przymiotnikowego biernego (przeczytany, kupiony) iprzysłówkowego uprzedniego (przeczytawszy, kupiwszy). Zasada tworzenia została omówiona przy temacie czasu przeszłego złożonego – PEFEKT.

Partizip II stosowany jest jak przydawka i odmienia się wówczas jak przymiotnik, np.:

der gebackene Kuchen
das aufgeräumte Zimmer
die erledigte Arbeit

Drugim zastosowaniem są czasy i formy, w których używamy Partizipu II: Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II, Vorgangspassiv, Zustandspassiv (dokładne zasady zostały omówione przy tych poszczególnych tematach).