Depeche Mode – Heaven


Sometimes I slide away, silently
I slowly lose myself, over and over
Take comfort in my skin endlessly
Surrender to my will forever and ever

I dissolve in trust
I will sing with joy
I will end up dust
I’m in heaven

I stand in golden rays radiantly
I burn a fire of love, over and over
Reflecting endlešs light, relentlessly
I have embraced the flame forever and ever

I will scream the word
Jump into the void
I will guide the world
Up to heaven

Słownictwo

 • slide – ześlizgiwać się
 • silently – bezgłośnie, cicho
 • to lose oneself – zgubić się, błądzić
 • over and over – wciąż na nowo
 • to take comfort – pocieszać się
 • endlessly – w nieskończoność
 • to surrender – poddać się, zrezygnować
 • will – wola
 • dissolve – rozpływać się
 • trust – ufność, wiara
 • joy – radość
 • to end up – zakończyć
 • dust – proch, pył
 • ray – promień, smuga światła
 • radiantly – promiennie, w chwale
 • to reflect – odbijać; rozważać
 • relentlessly – nieustępliwie, zawzięcie
 • to embrace – obejmować
 • flame – płomień
 • void – pustka
 • to guide – poprowadzić

Ćwiczenie

Uzupełnij tekst piosenki poznanymi słówkami (lub słuchając jej w tle).

Sometimes I away, silently
I slowly myself, over and
Take in my skin
to my will forever and ever

I in trust
I will sing joy
I will end up
I’m in heaven

I stand in golden
I burn a fire of love, over and over
Reflecting endlešs light,
I have the flame forever and ever

I will the word
Jump into the
I will the world
to heaven