Przysłówki zaimkowe


Parę słów o worüber – darüber.

Przysłówki zaimkowe odnoszą się do przedmiotów, rzeczy. Tworzymy je przez połączenie:
– da- lub dar- (jeżeli przyimek rozpoczyna się samogłoską)
– wo- lub wor- (jeżeli przyimek rozpoczyna się samogłoską)
– hier-
– oraz przyimków

Np.:
darüber, worüber, dadurch, woraus

W odniesieniu do osób używamy zaimków osobowych z odpowiednimi przyimkami.

Wonach willst du ihn fragen?
Ich will ihn danach fragen.

Worüber habt ihr gesprochen?
Wir haben darüber gesprochen.

Wofür interessiert sich dein Bruder?
Mein Bruder interessiert sich dafür.

An wen denkst du die ganze Zeit?
Ich denke an meine Mutter.

Nach wem sehnst du dich?
Ich sehne mich nach meinem Freund.

Dodaj komentarz