Zaimek zwrotny


To nie tylko mich, dich, sich.

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie
mich dich sich uns euch sich

Występują z tzw. czasownikami zwrotnymi, np.:
sich setzen, sich freuen, sich unterhalten

Zamiast zaimka zwrotnego można też użyć:
einander- który często występuje w połączeniu z zaimkami: neben, mit, durch, von

np.:
nebeneinander
nacheinander
miteinander
durcheinender
voneinender

Dodaj komentarz