Imiesłów czynny – Partizip


Imiesłów czasu teraźniejszego to niemiecki odpowiednik polskiego imiesłowu przymiotnikowego czynnego (-ący, -ąca) i współczesnego (-ąc).

Używamy go jako okolicznika lub przydawki (wówczas odmienia się jak przymiotnik).

Zasada tworzenia jest bardzo prosta:
do bezokolicznika dodajemy końcówkę -d, np.:

machen + d – machend
lesen + d – lesend
singen + d – singend

Np.
Der lesende Junge ist der beste Schüler unserer Schule.
Er kochte das Mittagessen singend.

Czasowniki zwrotne (np. sich freuen) zachowują zaimek zwrotny, z tym że poprzedza on imiesłów, np.:
das sich freuende Kind
der sich ärgernde Vater
das sich waschende Mädchen

Dodaj komentarz