Słownictwo – Auge


 

1. die ___________ – brew
2. der ___________ – gałka oczna
3. der ___________ – nerw wzrokowy
4. das ___________ – powieka
5. die ___________ – rogówka
6. die ___________ – rzęsa
7. die ___________ – siatkówka
8. die ___________ – soczewka
9. der blinde ___________ – ślepa plamka
10. die ___________ – tęczówka
11. die ___________ – źrenica


 

Rozwiązanie

1. die Augenbraune – brew
2. der Augapfel – gałka oczna
3. der Sehnerv – nerw wzrokowy
4. das Augenlid – powieka
5. die Hornhaut – rogówka
6. die Wimper – rzęsa
7. die Netzhaut – siatkówka
8. die Linse – soczewka
9. der blinde Fleck – ślepa plamka
10. die Iris – tęczówka
11. die Pupille – źrenica