Czas przyszły Futur I


Czas przyszły Futur I jest czasem złożonym z odmienionej w odpowiedniej osobie i liczbie formie czasownika ‚werden’ oraz bezokolicznika czasownika znaczeniowego.

Odmienny jest tylko czasownik ‚werden’, który pełni rolę czasownika posiłkowego.

1. ich werde aufräumen 1. wir werden aufräumen
2. du wirst aufräumen 2. ihr werdet aufräumen
3. er/sie /es wird aufräumen 3. sie/Sie werden aufräumen

Dodaj komentarz