Odmiana czasownika


Odmiana czasownika nazywana jest koniugacją.


Czasownik można odmieniać przez:
– osobę
– liczbę
– czas gramatyczny (Tempus)
– tryb (Modus = Aussageweise)
– stronę czynną lub bierną (Genus verbi = Handlungsrichtung)

PERSON UND ZAHL ich frage
du fragst
er fragt
wir fragen
ihr fragt
sie fragen
ZEITSTUFE ich frage
ich fragte
ich habe gefragt
ich hatte gefragt
ich werde fragen
ich werde gefragt haben
GENUS Der Polizist fragt ihn danach.
Er wird danach gefragt.
MODUS du bist – Wirklichkeitsform
du seiest – Möglichkeitsform I
du wärest – Möglichkeitsform II
sei! – Befehlsform

Dodaj komentarz