Odmiana czasownika przez osoby i liczby


Regularna odmiana czasownika – schemat końcówek.

Person Sg. Pl.
1.Person ich frage wir fragen
2.Person du fragst ihr fragt
3.Person er/ sie/ es fragt sie/ Sie fragen

Przy niektórych czasownikach mogą wystąpić trudności przy odmianie w czasie teraźniejszym dla 2. i 3. osoby l.poj., ponieważ dochodzi do oboczności samogłoskowej – samogłoska tematyczna ‚e‚ zamienia się na ‚i‚ np.:

Czasownik 2.osoba l.poj. 3.osoba l.poj.
nehmen nimmst nimmt
sehen siehst sieht
geben gibst gibt

Podobnie dzieje się w przypadku czasowników, które w temacie mają samogłoski ‚a, o, au‚. W 2. i 3.osobie l.poj. w miejscu tym następuje przegłos :

Czasownik 2.osoba l.poj. 3.osoba l.poj.
fahren fährst fährt
fangen fängst fängt
tragen trägst trägt

Czasowniki typu ‚arbeiten’, tzn. takie, których temat kończy się na trudną do wymówienia spółgłoskę. W tym przypadku, do tematu 2. i 3. osoby l.poj. dodajemy przed końcówką osobową dodatkowe ‚e’, aby łatwiej można było wymówić :

1. ich arbeite 1. wir arbeiten
2. du arbeitest 2. ihr arbeitet
3.er/sie/es arbeitet 3.sie/Sie arbeiten

Przy czasownikach nieregularnych w czasie przeszłym dochodzi do zaniku końcówek osobowych 1. i 3.osobie:

1. ich trug 1. wir trugen
2. du trugst 2. ihr trugt
3. er/sie/es trug 3.sie/Sie trugen

Do oboczności samogłoskowej we wszystkich osobach l.poj. dochodzi także prze tzw. czasownikach modalnych (1. i3.osoba l.poj., l.mn. pokrywają się ze sobą) :

czasownik 1.osoba 2.osoba 3.osoba
dürfen ich darf du darfst er darf
können ich kann du kannst er kann
mögen ich mag du magst er mag
müssen ich muss du musst er muss
wollen ich will du willst er will

Uwaga!
Zupełnie nieregularnie odmienia się czasownik ‚sein’, który dodatkowo pełni też funkcję czas. posiłkowego (np. w czasie Perfekt) : sein

1. ich bin 1. wir sind
2. du bist 2. ihr seid
3.er/sie/es ist 3. sie/Sie sind

Dodaj komentarz