Niemieckie słówka – Frank Thieß


Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage: wovor? (Frank Thieß)


  •  Angst haben (vor etwas / jemandem Dativ) – bać się czegoś, mieć stracha przed czymś / kimś
  • wovor – przd czym (pochdna zwrotu: Angst haben vor etwas)
  • der Unterschied – różnica
  • der Unterschied liegt in etwas + Dativ – różnica polega na czymś
  • die Frage – pytanie, kwestia