Nickelback – How you remind me
 

Never made it as a wise man
I couldn’t cut it as a poor man stealin’
Tired of livin’ like a blind man
I’m sick inside without a sense of feelin
And this is how you remind me
This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am
It’s not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I’m mistaken
For handing you a heart worth breakin’
I’ve been wrong, I’ve been down
Took me to the bottom of every bottle
These five words in my head
Scream ‚Are we having fun yet?’
Yet?, Yet?, Yet?, no no

It’s not like you didn’t know that
I said I love you and I swear I still do
It must have been so bad
Cause livin’ with me must have damn near killed you

This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am
It’s not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I’m mistaken
For handing you a heart worth breakin’
I’ve been wrong, I’ve been down
Been to the bottom of every bottle
These five words in my head
Scream ‚Are we having fun yet?’
Yet?, Yet?, Yet?, no no

Never made is as a wise man
I couldn’t cut it as a poor man stealing
And this is how you remind me
This is how you remind me

This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am
It’s not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I’m mistaken
For handing you a heart worth breakin’
I’ve been wrong, I’ve been down
Been to the bottom of every bottle
These five words in my head
Scream ‚Are we having fun yet?’
Yet?, Yet?, Yet?, no no

 

poor biedny
cut przeciąć, kroić
steal kraść
tired zmęczony
blind ślepy
sick chory
inside w środku
sense zmyśł, uczucie, rozsądek
remind przypominać
Of what I really am czym naprawdę jestem
Sorry przepraszam
Waiting czekając
different story inna historia, opowieść
This time I’m mistaken tym razem mylę się, jestem w błędzie
Hand podawać
Worth wartość
Wrong niewłaściwy, zły, błędny
I’ve been down byłem na dnie?????
Bottom dno
Bottle butelka
words in my head słowa w mojej głowie
Scream krzyk
‚Are we having fun yet?’ czy teraz się dobrze bawimy?
you didn’t know that nie wiedziałeś/aś tego
swar said Ilove you and I swear I still do powiedziałem, że cię kocham, I przyrzekam, że nadal to czynię
Bad zły
livin’ with me życie ze mną
damn przeklinać, potępiać; cholera!
near blisko