Metallica – Whiskey in the jar
 

As I was goin’ over the Cork and Kerry mountains
I saw Captain Farrell and his money he was countin’
I first produced my pistol and then produced my rapier
I said stand and deliver or the devil he may take ya

I took all of his money and it was a pretty penny
I took all of his money and I brought it home to Molly
She swore that she’d love me, never would she leave me
But the devil take that woman for you know she treat me easy

Musha ring dum a doo dum a da
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There’s whiskey in the jar-o

Being drunk and weary I went to Molly’s chamber
Takin’ my money with me and I never knew the danger
For about six or maybe seven in walked Captain Farrell
I jumped up, fired off my pistols and I shot him with both barrels

Musha ring dum a doo dum a da
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There’s whiskey in the jar-o

Now some men like the fishin’ and some men like the fowlin’
And some men like ta hear a cannon ball a roarin’
Me I like sleepin’ specially in my Molly’s chamber
But here I am in prison, here I am with a ball and chain yeah

Musha ring dum a doo dum a da
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There’s whiskey in the jar-o

 

to go over przechodzić
mountain góra
money pieniądze
to count liczyć
first najpierw; pierwszy
to produce wyjmować
pistol pistolet
to deliver oddawać
I said powiedziałem
stand wstań
devil diabeł
I took all of his money zabrałem wszystkie jego pieniądze
pretty ładny
penny moneta
I brought it home zaniosłem je do domu
She swore that she’d love me przysięgała, że mnie kocha
never would she leave me że nigdy mnie zostawi, nie opuści
woman kobieta
to treat traktować
to ring dzwonić, rozbrzmiewać
to whack walić, walnąć
jar słój, słoik
drunk pijany
weary znużony
chamber komnata, izba
Takin’ my money with me zabierając, biorąc ze sobą moje pieniądze
danger niebezpieczeństwo, zagrożenie
to jump up zrywać się
to fire wystrzelić, wypalić
I shot him zastrzeliłem go
barrel lufa
specially specjalnie, szczególnie
but ale
here tu; tutaj
I am in prison jestem w więzieniu
ball and chain kula i łańcuch