Formy bliźniacze


Zwillingsformen są bardzo ciekawymi zwrotami frazeologicznymi. Składają się przeważnie z dwóch słów połączonych spójnikiem.

 

ab und an niekiedy
an allen Ecken und Enden w każdym zakątku
an Ort und Stelle na miejscu
Angst und Bange z lękiem, obawą
auf diese Art und Weise w ten sposób
auf Heller und Pfennig co do grosza
auf Knall und Fall raptownie
auf Schritt und Tritt na każdym kroku, krok w krok
außer Rand und Band rozhukany, rozwydrzony
bei Nacht und Nebel potajemnie
bei Wind und Wetter przy każdej pogodzie
dann und wann czasami
des Langen und Breiten długo, obszernie
drunter und drüber przewrócone do góry nogami
durch dick und dünn na dobre i złe
Feuer und Flamme sein być zapalonym, zachwyconym (begeistert sein)
fix und fertig całkowicie gotowy
gang und gäbe ogólnie przyjęte
ganz und gar kompletnie , zupełnie
Gift und Galle spucken wyzywać kogoś (nienawidzieć)
hieb und stichfest twarde jak żelazo
Himmel und Hölle in Bewegung setzen poruszyć niebo i ziemię (dosł. ‚niebo i piekło’)
hoch und heilig na wszelkie świętości
im Großen und Ganzen ogólnie rzecz biorąc
in Bausch und Bogen verurteilen hurtem osądzać
in Hülle und Fülle pod dostatkiem, w bród
in Saus und Braus leben żyć wystawnie
jemandem Brief und Siegel geben komuś coś przyrzec
jemandem Hals- und Beinbruch wünschen życzyć komuś szczęścia, powodzenia
klipp und klar jasno i przejrzyście
kreuz und quer wzdłuż i wszerz
kurz und bündig krótko i węzłowato
kurz und klein na drobny mak
Lug und Trug oszukaństwo
mit Ach und Krach ledwo, ledwo
mit Fug und Recht słusznie
mit Kind und Kegel z całym dobytkiem
mit Leib und Seele ciałem i duszą
mit Lust und Liebe z miłością, entuzjazmem, zaangażowaniem
mit Pauken und Trompeten z hukiem (oblać egzamin)
mit Rat und Tat radą i czynem
mit Sack und Pack ze wszystkim, co się posiada
mit Zittern und Zagen z wahaniem, drżeniem
Mittel und Wege finden znaleĄć środki i sposoby
nach und nach stopniowo, z biegiem czasu
ohne Rast und Ruhe bez chwili wytchnienia
recht und billig słusznie
samt und sonders wszystko bez wyjątku
sang- und klanglos bez rozgłosu
seit eh und je od dawien dawna
steif und fest z uporem, uparcie
unter Dach und Fach bringen wykonać coś do końca
weit und breit powszechnie, wszędzie, jak okiem sięgnąć