Czas zaprzeszły Plusquamperfekt


Podobnie jak czas Perfekt, czas Plusquamperfekt jest również czasem złożonym. Zasada budowania Plusquamperfektu jest taka sama jak Perfektu, z tym, że słówko posiłkowe ‚haben’ lub ‚sein’ stoi w Imperfekcie, a więc przybiera formę ‚hatte’ lub‚war’, np,:

Plusquamperfekt z ‚sein’

ich war gegangen wir waren gegangen
du warst gegangen ihr wart gegangen
er war gegangen sie waren gegangen

Plusquamperfekt z ‚haben’

ich hatte gemacht wir hatten gemacht
du hattest gemacht ihr hattet gemacht
er hatte gemacht sie hatten gemacht

Dodaj komentarz