Angielski z newsów: iPhone5 use as a real camera growing rapidly


The sixth Generation Smartphone by the technological giant Apple has acquired many uses.

The phone plays good music and now it has turned into a real camera. The iPhone 5 has recently become a preferred digital camera by the Flickr customers. It has been ranked in the top four out of the five most preferred Smartphones. This news follows the Monday announcement that the demand for the Smartphone is feeble.

(źródło: whdi)

Słownictwo

 • to grow – rosnąć
 • rapidly – szybko
 • to acquire – uzyskać
 • use – zastosowanie
 • many uses – wiele zastosowań
 • to turn into … – przekształcić się w …
 • recently – ostatnio
 • preferred – preferowany
 • customer – klient
 • to be ranked – zająć pozycję
 • out of – spośród
 • to follow – nastąpić po …
 • announcement – ogłoszenie, wiadomość
 • demand – popyt
 • feeble – słaby

Ćwiczenie

Uzupełnij newsa poznanymi słówkami.

The sixth Generation Smartphone by the technological Apple has acquired many .

The phone plays good music and now it has into a real camera. The iPhone 5 has become a preferred digital camera by the Flickr . It has been ranked in the four of the five most preferred Smartphones. This news the Monday announcement that the for the Smartphone is .