Rekcja czasownika – dla średniozaawansowanych


arbeiten an D pracować nad
sich beteiligen an D uczestniczyć w
denken an A myśleć o
sich erinnern an A przypominać sobie coś / kogoś
erkennen an D rozpoznać po
erkranken an D zachorować na
fehlen an D brakować czegoś
gewinnen an D zyskiwać na
glauben an wierzyć w
grenzen an graniczyć z
sich halten an A trzymać się czegoś
hängen an D być przywiązanym do kogoś
sich gewöhnen an A przyzwyczaić się do
leiden an D cierpieć na
liegen an D zależeć na / od
liefern an A dostarczać komuś
mangeln an D brakować czegoś
sich rächen an D zemścić się
schreiben an A pisać do
sterben an D umrzeć na
teilnehmen an D brać udział w
vorbeigehen an D przechodzić obok
sich wenden an A zwracać sie do
zweifeln an D wątpić w
achten auf A uważać na
ankommen auf A zależeć od
antworten auf A odpowiadać na
aufpassen auf A uważać na
aufmerksam machen auf A zwracać uwagę na
sich auswirken auf A oddziaływać na
basieren auf D opierać się na
beruhen auf D opierać sie na
sich beschränken / begrenzen auf A ograniczać się do
sich berufen auf A powoływać się na
bestehen / beharren auf D obstawać przy czymś
sich beziehen auf A odnosić się do
Eindruck machen auf A robić wrażenie na
sich einstellen auf A nastawić się na
sich freuen auf A cieszyć się na
hinweisen auf A wskazać / zwrócić uwagę na
hoffen auf A mieć nadzieję na
sich konzentrieren auf A koncentrować się na
rechnen auf A liczyć na
sich verlassen auf A zdać się, polegać na
verzichten auf A zrezygnować z czegoś
sich vorbereiten auf A przygotować się do
warten auf A czekać na
bestehen aus składać się z
sich ergeben aus wynikać z
folgen / resultieren aus wynikać z
stammen aus wywodzić się z
werden aus stać się ‚wyrosnąć’ z
anrufen bei zatelefonować do
bleiben bei pozostać przy
helfen bei pomagać w
herauskommen bei wyjść, wynikać z
vorbeikommen bei wpaść do kogoś
bürgen für gwarantować coś
sich bedanken bei j-m für podziękować komuś za
danken für dziękować za
sich eignen für nadawać się do
sich einsetzen für opowiadać się za
sich entscheiden für zdecydować sie na
sich bei j-m entschuldigen für usprawiedliwiać się z powodu
gelten für odnosić się do
halten für uważać za
sich interessieren für interesować się czymś
kandidieren für kandydować do
kämpfen für walczyć o
sein für / gegen być za / przeciw czemuś
sorgen für zadbać o coś, troszczyć się
ankommen / eintreffen in D przybyć do
bestehen in D polegać na
einladen in A zapraszać do / na
einteilen in A podzielić na
eintreten in A wejść do
geraten in A popaść w
sich irren in D pomylić się w
sich verlieben in A zakochać się w
sich vertiefen in A zagłębić się w
verwandeln in A przeobrazić się w
sich abfinden mit pogodzić się z
anfangen / beginnen mit zaczynać
aufhören mit przestawać, skończyć z
sich beschäftigen / befassen mit zajmować się czymś
rechnen mit liczyć się z czymś
telefonieren mit telefonować do kogoś
versorgen mit zaopatrywać w
zusammenstoßen mit zderzyć się z
anstehen nach stać w kolejce po coś
duften nach pachnieć czymś
sich erkundigen nach dowiadywać się o coś
fragen nach pytać o
greifen nach sięgać po
riechen nach pachnieć czymś
rufen nach wołać kogoś
sich richten nach kierować się czymś
schmecken nach mieć smak czegoś
sich sehnen nach tęsknić za
streben nach dążyć do
suchen nach poszukiwać czegoś, kogoś
sich bemühen um starać się o
beneiden j-n um zazdrościć komuś czegoś
sich bewerben um ubiegać się o
bitten um prosić o
es geht um chodzi o
es handelt sich um chodzi o
kämpfen um walczyć o
sich kümmern / sorgen um troszczyć się o
sich streiten um kłócić się o
trauern um opłakiwać kogoś, smucić się z powodu
leiden unter D cierpieć na
verstehen unter rozumieć pod czymś
abhängen von zależeć od
absehen von abstrahować od
befreien von uwolnić od
berichten von / über relacjonować coś
erfahren von dowiedzieć się o
sich erholen von odpocząć / wydobrzeć
erzählen von / über opowiadać o
halten von sądzić o
hören von słyszeć o
handeln von traktować o czymś
profitieren von skorzystać z
träumen von marzyć, śnić o
unterscheiden von odróżniać od
überzeugen von przekonywać o
sich verabschieden von / Abschied nehmen von pożegnać się z
verstehen von znać się na czymś
zeugen von świadczyć o czymś
Angst haben vor bać się czegoś
sich fürchten vor bać się czegoś
sich schützen vor chronić się przed
warnen vor ostrzegać przed
sich ärgern über A złościć się
sich aufregen über A denerwować się
berichten über A relacjonować coś
sich beklagen / beschweren über A uskarżać się na
denken über A sądzić / myśleć o czymś
diskutieren über A dyskutować o
entscheiden über A decydować o
sich freuen über A cieszyć się z
herrschen über A panować nad
informieren über A informować o
klagen über A skarżyć się na
lachen über A smiać się z
nachdenken über zastanawiać się nad
schreiben über A pisać o
sprechen über A rozmawiać o
sich unterhalten über A rozmawiać o
verfügen über A dysponować czymś
sich wundern über A dziwić się
beitragen zu przyczyniać się do
berechtigen zu uprawniać do
dienen zu służyć do
einladen zu zapraszać na
sich entschließen zu zdecydować się na
sich entwickeln zu rozwinąć się
führen zu prowadzić do
gehören zu należeć do
gratulieren zu gratulować z okazji
raten zu doradzać komuś coś
übergehen zu przejść do
verhelfen zu dopomóc w
werden zu stawać się czymś
zwingen zu zmuszać do

Dodaj komentarz