Pink – Don’t let me get me
 

Never win first place
I don’t support the team
I can’t take direction
And my socks are never clean

Teachers dated me
My parents hated me
I was always in a fight
cause I can’t do nothin’ right

Everyday I fight a war against the mirror
I can’t take the person staring back at me

I’m a hazard to myself
Don’t let me get me
I’m my own worst enemy
It’s bad when you annoy yourself,
so irritating
Don’t want to be my friend no more
I wanna be somebody else

I wanna be somebody else

LA told me
you’ll be a pop star
All you have to change
is everything you are

Tired of being compared
to damn Britney Spears
She’s so pretty
That just ain’t me

So doctor, doctor — won’t you please prescribe me something?
A day in the life of someone else

Cause I’m a hazard to myself
Don’t let me get me (No)
I’m my own worst enemy
It’s bad when you annoy yourself,
so irritating
(Don’t want) Don’t want to be my friend no more
I wanna be somebody else
Yeahhhh

Don’t let me get me (Don’t let me)
I’m my own worst enemy (No)
Its bad when you annoy yourself
So irritating
Don’t wanna be my friend no more
I wanna be somebody else

So doctor, doctor — won’t you please prescribe me something?
A day in the life of someone else
Don’t let me get me

Ohhh, I’m a hazard to myself, yeah
Don’t let me get me
I’m my own worst enemy
Its bad when you annoy yourself
Yourselllffff
So irritating
(So irritating)
Don’t wanna be my friend no more
Dont Dont
Wanna be somebody else

Don’t let me get me (Don’t let) (Don’t let)
I’m my own worst enemy (Don’t let me get me)
Its bad when you annoy yourself (Its bad its so bad)
So irritating
Don’t wanna be my friend no more (How)
I wanna be somebody else
(Don’t let me get me) (Don’t let me get me)
I’m my own worst enemy

 

win wygrywać, zdobywać
first place pierwsze miejsce
support podpierać, podtrzymywać, kibicować
team drużyna
direction kierunek, strona
socks skarpetki
clean czysty
teachers nauczyciele
date określać wiek, datować
parents rodzice
hate nienawidzieć
fight walczyć
I can’t do nothin’ right nie potrafię nic zrobić poprawnie, dobrze
I fight a war toczę wojnę
mirror lustro
staring spoglądający, gapiący się
hazard zagrożenie, niebezpieczeństwo
I’m my own worst enemy jestem swoim największym wrogiem
irritating irytujące
annoy irytować, drażnić
friend przyjaciel
I wanna be somebody else chciałabym byc kimś innym
you’ll be a pop star będziesz gwiazdą popu
change zmiana, zmieniać
everything wszystko
tired zmęczony
compare porównywać
damn przeklęty, potępiony, cholerny
she’s so pretty ona jest taka ładna
prescribe przepisać
A day in the life of someone else dzień z życia kogoś innego