Gramatyka


Czas przyszły Futur II

Czas przyszły Futur II jest czasem złożonym. Jego budowa jest nieco bardziej skomplikowana:

  • odmieniony w czasie teraźniejszym, w odpowiedniej osobie i liczbie czasownik posiłkowy ‚werden’
  • imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt) danego czasownika znaczeniowego
  • bezokolicznik ‚haben’ lub ‚sein'(zależy od tego z jakim czasownikiem posiłkowym łączy się dany czasownik znaczeniowy w czasie Perfekt)

 

ich werde gemacht haben wir werden gemacht haben
du wirst gemacht haben ihr werdet gemacht haben
er/sie/es wird gemacht haben sie/Sie werden gemacht haben

 

ich werde gegangen sein wir werden gegangen sein
du wirst gegangen sein ihr werdet gegangen sein
er/sie/es wird gegangen sein sie/Sie werden gegangen sein

Czas przyszły Futur I

Czas przyszły Futur I jest czasem złożonym z odmienionej w odpowiedniej osobie i liczbie formie czasownika ‚werden’ oraz bezokolicznika czasownika znaczeniowego.

Odmienny jest tylko czasownik ‚werden’, który pełni rolę czasownika posiłkowego.

1. ich werde aufräumen 1. wir werden aufräumen
2. du wirst aufräumen 2. ihr werdet aufräumen
3. er/sie /es wird aufräumen 3. sie/Sie werden aufräumen