Metallica – OneI can’t remember anything
can’t tell if this is true or dream
deep down inside I feel to scream
this terrible silence stops me
now that the war is through with me
I’m waking up I cannot see
that there’s not much left of me
nothing is real but pain now

Hold my breath as I wish for death
Oh, please God wake me

Back in the womb it’s much too real
in pumps life that I must feel
but can’t look forward to reveal
look to the time when I’ll live
fed through the tubes that sticks in me
just like a wartime novelty
tied to machines that make be
cut this shit off from me

Hold my breath as I wish for death
Oh, please God wake me
Now the world is gone I’m just one
Oh, God help me
Hold my breath as I wish for death
Oh please God wake me
Help me!

Darkness imprisoning me
all that I see
absolute horror
I cannot live
I cannot die
trapped in myself
body my holding cell

Landmine
has taken my sight
taken my speach
taken my hearing
taken my arms
taken my legs
taken my soul
Left me with life in HELL!

 

to remember pamiętać
can’t tell if this is true or dream nie mogę powiedzieć, czy to prawda czy sen
deep głęboko
inside wewnątrz, w środku
to fell czuć
to scream krzyczeć, wrzeszczeć
terrible straszny, okropny
silence cisza, milczenie
to stop zatrzymywać, powstrzymywać
to be through with sb/sth skończyć z kimś/czymś
war wojna
to wake up budzić się
to see widzieć
to be left zostawać, pozostawać
nothing is real nic nie jest prawdziwe
pain ból
to hold one’s breath wstrzymywać (wstrzymać) oddech
to wish życzyć sobie
death śmierć
please God wake me proszę Boże, obudź mnie
womb macica (anat.), łono
back z powrotem
it’s much too real to jest zbyt realne, prawdziwe
pump pompa
life życie
to look forward to z niecierpliwością czekać na +acc; oczekiwać +gen; cieszyć się na +acc
to reveal ujawniać, odsłaniać
to live żyć
to feed (fed) żywić, karmić
tube rura, tuba
to stick tkwić
wartime czas wojny
novelty nowość
to tie (tied) wiązać
machine maszyna, machina
to cut off obinać, odcinać
world is gone świat zniknął
world is gone jestem sam jeden, jestem jedyny
God help me Boże, pomóż mi
darkness ciemność, mrok
to imprison zamykać (zamknąć) w więzieniu, wtrącać (wtrącić) do więzienia
all that I see wszystko, co widzę
absolute absolutny
horror przerażenie, groza
I cannot live nie mogę żyć
I cannot die nie mogę umrzeć
to be trapped być uwięzionym
body ciało
cell cela
has taken zabrał
speech mowa
hearing słuch
arm ręka, ramię
leg noga
soul dusza
Left me with life in HELL! pozostawił mnie żywego w piekle