Phrasal verbs


Czasowniki złożone są dość kłopotliwym zjawiskiem w angielskiej gramatyce. Najczęściej bowiem znaczenia phrasal verbs, w odróżnieniu od zwykłych czasowników z przysłówkiem lub przyimkiem, nie można interpretować dodając znaczenia składających się na nie słów.

Poza tym grupa phrasal verbs to niezliczony zbiór czasowników. Jednak większość z nich występuje głównie w języku potocznym. Najpospolitsze złożenia występujące z takimi czasownikami jak go, put, take, run, get, give, come czy turn, przedstawione są poniżej.

GO WITHOUT obywać się (bez czegoś) I went without this book.
GO OFF wybuchnąć The car suddenly goes off.
GO BACK ON wycofać się He had to go back on this project.
PUT UP WITH tolerować, znosić I can’t put up with your bad manners.
PUT THROUGH połączyć telefonicznie The switchboard opertor put me through.
PUT OFF przełożyć I’d like to put off my exam.
RUN AFTER ścigać, gonić The policeman is running after the robber.
RUN OUT OF skończyć się We have run out of sugar.
RUN INTO spotkać się przez przypadek Yesterday I run into my former boss.
COME ROUND odwiedzić I like coming round new place.
COME INTO odziedziczyć He came into his parents’ house.
COME UP pojawić się Maybye I’ll come up at 7.
TURN INTO zmienić się The wizard made flower turn into a rabbit.
TURN DOWN odrzucić Maybye they won’t turn down my proposal.
TURN ON włączyć Could you turn the TV on?
TAKE UP podjąć się I think I’ll take up this job.
TAKE OVER przejąć kontrolę New manager has taken over our company.
TAKE AFTER przejąć / odziedziczyć cechy She takes after her grandmother.
GIVE AWAY zdradzić Believe me, I won’t give it away.
GIVE UP zrezygnować She should not give up her job.
GIVE BACK zwracać These book should be given back to the library.
GET THROUGH przechodzić, przetrwać How did you get through the first round?
GET ON TO skontaktować się I have to get on to our supplier.
GET BACK TO oddzwonić She promised to get back to me later.