Po co komu certyfikat?


Certyfikaty pełnią przede wszystkim dwojaką funkcję: są obiektywnym potwierdzeniem naszej wiedzy i skutecznie motywują do nauki.

Po pierwsze należy w jakiś sposób potwierdzić swoją wiedzę. A nie ma lepszego sposobu, niż standardowy międzynarodowy egzamin. Jeżeli zdamy CAE na ocenę B, to nikt nie będzie miał wątpliwości, jaką wiedzę posiadamy. CAE na B znaczy bowiem zawsze mniej więcej tyle samo. Oczywiście jest różnica między egzaminem zdanym rok temu, a takim który zdaliśmy lat temu pięć.

Po drugie, przygotowywanie się do zdawana certyfikatu jest świetną okazją do nauki. Nic tak nie motywuje, jak perspektywa zdawania za kilka miesięcy trudnego egzaminu, za który zapłaciło się kupę kasy. Wprawdzie każdy motywuje się inaczej, ale ogólna zasada jest taka, że do egzaminu nauczysz się 2-3 razy więcej niż zwykle i jest to pewniejsze zwiększenie wydajności, niż gwarantuje jakakolwiek metoda Callana, czy czyja inna.

Egzaminy Cambridge EFL (English as Foreign Language) są w Polsce całkiem popularne. Przeprowadza się je w kilku grupach. General English przeznaczone są dla wszystkich uczących się angielskiego, Business English dla środowiska biznesu (mniej popularne), dla małych dzieci mamy English for Young Learners, dla środowisk akademickich English for Academic Purposes, dla nauczycieliCertificates and Diplomas for Teachers.

Nas interesują egzaminy General English. Trzy najważniejsze z nich to:

FCE – First Certificate in English, – egzamin, którego zdanie dowodzi podstawowych umiejętności we wszystkich rodzajach posługiwania się językiem (pisanie, czytanie, rozmowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka). Nie jest on chyba zbyt trudny.

CEA – Certificate in Advanced English – dowodzi umiejętności zaawansowanych, przeznaczony dla ludzi, którzy potrzebują angielskiego do pracy lub studiowania. Zadania są ‚życiowe’ – takie, z jakimi się spotyka w rzeczywistości.

CPE – Certificate of Proficiency in English. – egzamin na poziomie najwyższym. Dowodzi bardzo dobrego władania językiem, czucia go, rozróżniania pomiędzy sformułowaniami ‚zrozumiałymi’ i ‚dopuszczalnymi’ a naprawdę odpowiednimi.

Egzaminy te odbywają się dwa razy do roku, w czerwcu oraz w grudniu. Każdy z nich (CPE ma trochę odstępstw) jest pięcioetapowy:

1. Reading comprehension – sprawdzane jest rozumienie tekstów. Teksty są ‚semi-authentic’ – udają jakieś wycinki z gazet, listy, pisma urzędowe. Po każdym z tekstów jest do wykonania kilka zadań. Należy wykazać się zrozumieniem, wydedukować niektóre fakty.

2. Writing – pisanie wypracowania. Chodzi o napisanie dwóch tekstów. Jeden na obowiązkowy temat, drugi na temat wybrany z listy. Może chodzić o list, artykuł, sprawozdanie. Writing na CAE jest bardziej rozbudowany. Zadanie pierwsze oparte jest o jakiś fragment tekstu. Ściśle podane są też treści, jakie tekst powinien zawierać. Jeden z tematów do wyboru jest oparty o wcześniejsza lekturę jednej z książek, których lista jest podana przed egzaminem.. Writing na CPE nazywa się composition. Jest on swobodniejszy i bardziej twórczy. Charakterystyczne dla tych egzaminów jest także to, że pisze się wypracowania na określoną ilość słów. Ani mniej, ani więcej (oczywiście nie chodzi o ilość ‚co do słowa’). Tekst na FCE ma wynosić 120 – 180 słów. Na CAE około 250. Na CPE 300 – 350 słów. Należy sobie przetrenować wzrokowo, ile zajmują pisane przez nas teksty, tak żeby w określonej liczbie słów zmieścić całą kompozycję.

3. English in use – część gramatyczna, do wykonania jest kilka standardowych zadań: uzupełnianie luk, (z podpowiedzią lub nie), test wyboru najlepszego sformułowania, transformacja zdań itp. Dość oryginalnym zadaniem jest wyszukiwanie błędów w tekście.

4. Listening – dość trudna i wymagająca koncentracji część egzaminu. Na podstawie dwukrotnego przesłuchania nagrania z kasety należy uzupełnić luki w tekście lub odpowiedzieć na pytania. Wszystko to zawarte jest w całkiem sporej książeczce. Łatwo jest się zgubić. Obowiązkowo należy listeningi dobrze przetrenować w domu lub na kursie przygotowawczym.

5. Speaking – przeważnie ostatnia część egzaminu. Chodzi o kilkunastominutową rozmowę z egzaminatorem. Rozmowa jest przyjemna (egzaminatorzy są zawsze mili), i chyba prosta (egzaminatorzy są także litościwi i stawiają dobre noty, ale tak nie musi się dziać wszędzie). Egzamin zdaje się parami. Należy oprócz rozmowy z egzaminatorem, rozmawiać z drugim zdającym. Omawia się z nim jakiś temat, przeważnie dostaje się parę podobnych zdjęć i rozmawia na ich temat. W rozmowie należy zaprezentować szeroki wachlarz umiejętności mówienia.

Pierwsze trzy części przeprowadzane są dla wszystkich w ciągu jednego dnia. Jest to jeden i ten sam dzień na całym świecie. Terminy egzaminów Listening i Speaking wyznaczają poszczególne ośrodki egzaminacyjne.

Do każdego z egzaminów należy się specjalnie przygotować. Zadania, jakie trzeba wykonać na egzaminie są dość wyjątkowe. Nie wystarczy więc sama znajomość angielskiego. Trzeba też choć kilka razy zrobić przykładowe testy, żeby wiedzieć, czego się na egzaminie spodziewać. Większość szkół organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów. Średnio kurs trwa jeden rok. Można jednak, jeżeli język się już umie wystarczająco dobrze, przygotować się samemu. W księgarniach są dostępne książki z zestawami testów, wraz z listeningami na kasetach.

Przykładowe papiery egzaminacyjne można ściągnąć stąd.

Egzaminy Cambridge są w Polsce przeprowadzane przez organizację The British Council. Organizacja ta ma dwa biura w Warszawie oraz Krakowie oraz Biblioteki Brytyjskie w dziewięciu miastach w Polsce. I to właśnie te biblioteki są miejscem, gdzie dokonuje się zapisów i zasięga wszelkich informacji, odnośnie terminów oraz cen egzaminu.

Należy dobrze pilnować terminów i zapisać się najpóźniej na trzy miesiące przed egzaminem. Wyniki znane są dopiero 2-3 miesiące po egzaminie. Przesyłane są one do bibliotek brytyjskich, a te informują o wynikach egzaminów listownie. Jeżeli się zdało, to należy osobiście odebrać swój certyfikat, na którym podany jest rodzaj egzaminu, jego data (wszak to istotne), oraz ocena. Oceny oznaczające zdanie to (od najlepszej): A, B i C. Oceny mówiące, że się nie zdało, to D, E i U.

Pod adresem www.britishcouncil.pl znajdują się dane kontaktowe do bibliotek brytyjskich w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na witrynach Camridge EFL oraz British Council. Informacje na Cambridge EFL są w tej chwili trochę przestarzałe (dotyczą roku ubiegłego), co miejmy nadzieję, że zmieni się rychło.

Życzymy Wam owocnej nauki przed egzaminami, a późnej powodzenia na egzaminie.