Rodzajnik nieokreślony a/an


Jeżeli rzeczownik pospolity nie jest poprzedzony innym określnikiem, to zazwyczaj występuje przed nim tzw. przedimek (Article).

Przedimek jest najczęściej występującym określnikiem angielskim.

W języku polskim przedimki nie istnieją.

Przedimek (rodzajnik) nieokreślony stosowany jest wobec osób lub rzeczy bliżej nam nie znanych i nieokreślonych. Ma on postać a przed rzeczownikami, w liczbie pojedynczej zaczynającymi się od spółgłoski, oraz postać an przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski.

Every man is a bundle of possibilities. 
What is an ichtyosaurus? 
What a beautiful mind! 

Przedimek nieokreślony stawiamy, gdy mówimy o przedmiocie jako jednym z wielu przedmiotów o tej nazwie np. gdy wskazujemy i nazywamy przedmiot lub gdy żądamy jednego dowolnego egzemplarza danej rzeczy:

This is an apple. 
An apple, please. 

UWAGA: Przedimek określony nigdy nie występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi (Uncountable Nouns)!!!

Knowlegde is power. 
Learning is usless without good memory. 
What about accommodation? 

UWAGA: Przedimek określony nigdy nie występuje przed rzeczownikami w liczbie mnogiej (Plural Nouns) !!!

These are peolpe living in our town. 
We’re solving problems just call us! 

Ten sam rzeczownik może mieć dwa znaczenia: policzalne (a) i niepoliczalne (b):

Fire is great destroyer and a great builder. (b) – ogień w ogóle 
A fire in a village is always a destroyer. (a) – chodzi tu o konkretny ogień w miejscowości/wiosce

WYJĄTKI: „A” lub „an” może poprzedzać rzeczowniki niepoliczalne w znaczeniu „pewien rodzaj” lub „pewien stopeń”; często w takich przypadkach po rzeczowniku występuje niewyodrębniajće zdanie względne.

TV gives us knowledge. 
ale
TV gives us a knowledge of current affairs. (Pewien rodzaj wiedzy, a mianowicie wiedę o sprawach bieżących)

bundle – tu: wiązka
possibility – możliwość
accommodiation – zakwaterowanie
solving – rozwiązywanie (np. problemów)
current affairs – sprawy bieżące