Idiomatik – Redewendungen 3


 

1. czarny dzień – ein ______________ Tag
2. prawdziwy anioł – ein ______________ Engel
3. czarna lista – die ______________ Liste
4. ognisko domowe – der ______________ ______________
5. szara codzienność – der ______________ Alltag
6. zabłąkana owieczka – ein ______________ Schaf
7. szczyt sławy – der ______________ des Ruhmes
8. istota rzeczy – das ______________ der Dinge
9. początek końca – der ______________ ______________ ______________
10. ramię sprawiedliwości – der ______________ der ______________
11. owoc miłości – eine ______________ der ______________
12. wyrzuty sumienia – ______________
13. sokole oko – ______________
14. reakcja łańcuchowa – ______________
15. w dobrej wierze – im guten ______________


 

Rozwiązanie

1. czarny dzień – ein schwarzer Tag
2. prawdziwy anioł – ein wahrer Engel
3. czarna lista – die schwarze Liste
4. ognisko domowe – der häusliche Herd
5. szara codzienność – der graue Alltag
6. zabłąkana owieczka – ein verlorenes Schaf
7. szczyt sławy – der Gipfel des Ruhmes
8. istota rzeczy – das Wesen der Dinge
9. początek końca – der Anfang vom Ende
10. ramię sprawiedliwości – der Arm der Gerechtigkeit
11. owoc miłości – eine Frucht der Liebe
12. wyrzuty sumienia – Gewissensbisse
13. sokole oko – Falkenauge
14. reakcja łańcuchowa – Kettenreaktion
15. w dobrej wierze – im guten Glauben