Idiomatik – Redewendungen 2


 

1. w pocie czoła – im ______________ seines ______________
2. w ramach możliwości – im ______________ des ______________
3. z pocałowaniem ręki – mit ______________
4. na własny rachunek – auf eigene ______________
5. pod pozorem – unter dem ______________
6. pod każdym względem – in jeder ______________
7. z niewyjaśnionych powodów – aus ______________ Gründen
8. z mieszanymi uczuciami – mit ______________ Gefühlen
9. z kamienną twarzą – ______________ Gesichts
10. między młotem a kowadłem – zwischen ______________ und ______________
11. z deszczu pod rynnę – vom ______________ in die ______________
12. z niezrozumiałych powodów – aus ______________ Gründen


 

Rozwiązanie

1. w pocie czoła – im Schweiße seines Angesichts
2. w ramach możliwości – im Rahmen des Möglichen
3. z pocałowaniem ręki – mit Kusshand
4. na własny rachunek – auf eigene Rechnung
5. pod pozorem – unter dem Vorwand
6. pod każdym względem – in jeder Hinsicht
7. z niewyjaśnionych powodów – aus ungeklärten Gründen
8. z mieszanymi uczuciami – mit gemischten Gefühlen
9. z kamienną twarzą – steinernen Gesichts
10. między młotem a kowadłem – zwischen Hammer und Amboss
11. z deszczu pod rynnę – vom Regen in die Traufe
12. z niezrozumiałych powodów – aus unerklärlichen Gründen