Idiomatik – Redewendungen 4


 

1. odwrotna strona medalu – die ______________ der ______________
2. nadęta ropucha – ein ______________ Frosch
3. ostrożny optymizm – ______________ Optimismus
4. słona cena – ein ______________ Preis
5. dar niebios – ein ______________ des ______________
6. więzy krwi – die ______________ des ______________
7. bohater dnia – der ______________ des ______________
8. człowiek pióra – ein ______________ der ______________
9. litera prawa – der ______________ des ______________
10. zarodek zła – ______________ des ______________
11. ząb czasu – der ______________ der ______________
12. ramię sprawiedliwości – der ______________ der ______________
13. sól ziemi – das ______________ der ______________
14. jabłko niezgody – der ______________ der ______________
15. szczyt bezczelności – der ______________ der ______________
16. ścieżka cnoty – der ______________ der ______________
17. sedno sprawy – der ______________ der ______________
18. szczyt sławy – der ______________ des ______________
19. istota rzeczy – das ______________ der ______________
20. kamień mądrości – der ______________ der ______________
21. kamień obrazy – der ______________ des ______________
22. początek końca – der ______________ ______________ ______________
23. śmietanka towarzyska – die ______________ der ______________
24. źródło wszelkiego zła – die ______________ allen ______________
25. beczka bez dna – ein ______________ ohne ______________
26. dach nad głową – ein ______________ über dem ______________
27. skok w nieznane – ein ______________ ins ______________
28. taniec na linie – ein ______________ auf dem ______________
29. fiasko na całej linii – ein ______________ ______________ der ganzen ______________
30. gwóźdź do trumny – der ______________ zum ______________
31. wilk w owczej skórze – der ______________ im ______________
32. burza w szklance wody – ______________ im ______________
33. igła w stogu siana – eine ______________ in einem ______________
34. na końcu świata – am ______________ der ______________
35. bez cienia dowodu – nicht der ______________ eines ______________
36. w kwiecie wieku – in der ______________ des ______________
37. w pocie czoła – im ______________ seines ______________
38. w ramach możliwości – im Rahmen des ______________
39. z pocałowaniem ręki – mit ______________
40. na własny rachunek – auf eigene ______________
41. pod pozorem – unter dem ______________
42. pod każdym względem – in jeder ______________
43. z niewyjaśnionych powodów – aus ______________ Gründen
44. z mieszanymi uczuciami – mit ______________ Gefühlen
45. z kamienną twarzą – ______________ Gesichts
46. między młotem a kowadłem – zwischen ______________ und ______________
47. z deszczu pod rynnę – vom ______________ in die ______________
48. z niezrozumiałych powodów – aus ______________ Gründen


 

Rozwiązanie

1. odwrotna strona medalu – die Kehrseite der Medaille
2. nadęta ropucha – ein aufgeblasener Frosch
3. ostrożny optymizm – gedämpfter Optimismus
4. słona cena – ein gesalzener Preis
5. dar niebios – ein Geschenk des Himmels
6. więzy krwi – die Bande des Blutes
7. bohater dnia – der Held des Tages
8. człowiek pióra – ein Mann der Feder
9. litera prawa – der Buchstabe des Gesetzes
10. zarodek zła – Keim des Bösen
11. ząb czasu – der Zahn der Zeit
12. ramię sprawiedliwości – der Arm der Gerechtigkeit
13. sól ziemi – das Salz der Erde
14. jabłko niezgody – der Apfel der Zwietracht
15. szczyt bezczelności – der Gipfel der Frechheit
16. ścieżka cnoty – der Pfad der Tugend
17. sedno sprawy – der Kern der Sache
18. szczyt sławy – der Gipfel des Ruhmes
19. istota rzeczy – das Wesen der Dinge
20. kamień mądrości – der Stein der Weisen
21. kamień obrazy – der Stein des Anstoßes
22. początek końca – der Anfang vom Ende
23. śmietanka towarzyska – die Creme der Gesellschaft
24. źródło wszelkiego zła – die Quelle allen Übels
25. beczka bez dna – ein Faß ohne Boden
26. dach nad głową – ein Dach über dem Kopf
27. skok w nieznane – ein Sprung ins Ungewisse
28. taniec na linie – ein Tanz auf dem Seil
29. fiasko na całej linii – ein Fiasko auf der ganzen Linie
30. gwóźdź do trumny – der Nagel zum Sarg
31. wilk w owczej skórze – der Wolf im Schafspelz
32. burza w szklance wody – Sturm im Wasserglas
33. igła w stogu siana – eine Stecknadel in einem Heuhaufen
34. na końcu świata – am Ende der Welt
35. bez cienia dowodu – nicht der Schatten eines Beweises
36. w kwiecie wieku – in der Blüte des Lebens
37. w pocie czoła – im Schweiße seines Angesichts
38. w ramach możliwości – im Rahmen des Möglichen
39. z pocałowaniem ręki – mit Kusshand
40. na własny rachunek – auf eigene Rechnung
41. pod pozorem – unter dem Vorwand
42. pod każdym względem – in jeder Hinsicht
43. z niewyjaśnionych powodów – aus ungeklärten Gründen
44. z mieszanymi uczuciami – mit gemischten Gefühlen
45. z kamienną twarzą – steinernen Gesichts
46. między młotem a kowadłem – zwischen Hammer und Amboss
47. z deszczu pod rynnę – vom Regen in die Traufe
48. z niezrozumiałych powodów – aus unerklärlichen Gründen