Günter Grass


Pracuje w zupełnej ciszy, mieszka w wiejskim zaciszu, tworzy stojąc i niemalże nie rozstaje się ze swoją fajką…
 
Günter Grass wraz z Heinrich Böll zaliczani są do najwybitniejszych przedstawicieli literatury powojennej. Poprzez dzieła takie jak: „Die Brechtrommel”, czy „Ein weites Feld” zyskał międzynarodowy rozgłos. Otrzymana w 1999 roku literacka Nagroda Nobla stała się dowodem wysokiego kunsztu jego dzieł.

Grass urodził się 16 października 1927 w Gdańsku. Przyszły pisarz wychowywał się w rodzinie drobnomieszczańskiej. Jako dziesięciolatek stał się członkiem organizacji Jungesvolk, natomiast w wieku 14 lat należał do Hitlerjugend. W 1944 roku został przymusowo zaciągnięty do lotnictwa wojskowego, gdzie pracował jako pomocnik. Po wydostaniu się z niewoli amerykańskiej pracował jako rolnik i górnik. Postanowił zdać maturę trybem eksternistycznym i przeprowadzić się do swojej rodziny. W 1949 roku ukończył naukę zawodu kamieniarz i rzeźbiarza. Następnie rozpoczął studia na kierunku sztuka w Düsseldorf i Berlinie. W międzyczasie poślubił swoją pierwszą żonę. W latach 1956 – 1959 zarabiał na chleb jako rzeźbiarz, grafik i pisarz w Paryżu a następnie w Berlinie. W 1955 roku został zaproszony pierwszy raz na spotkanie grupy literackiej „47” (Gruppe 47), którzy zauważyli debiut rodzącego się pisarza. Grass odwdzięczył się pisząc dzieło „Das Treffen in Telgte”. W roku 1956 zadebiutował jako liryk, zaś w 1957 jako dramatopisarz.

W 1959 zyskał pierwszy międzynarodowy rozgłos, dzięki alegorycznej powieści „Die Brechtrommel” (Blaszany bębenek), która została sfilmowana przez reżysera Schlöndorff. Dzieło ukazuje niemiecką rzeczywistość pierwszej połowy stulecia. Powieść ta wraz z dwiema innymi „Katz und Maus” oraz „Hundejahre” tworzy tzw. gdańską trylogię. Wyznacznikami utworów Grassa były: bogaty w detale realizm, dziwaczna fantastyka i ostra satyra. W latach 60-tych Grass angażował się w politykę i brał czynny udział w wyborach socjaldemokratów, na czele których stał Willy Brandt. Wygłaszał on publiczne przemówienia, w których sławił kraj niemiecki, wolny od fanatyzmu i totalitarnych ideologii. Burzliwe dyskusje i krytykę wywołała powieść „Ein weites Feld”, której akcja rozgrywa się w dawnym DDR po upadku komunizmu i muru berlińskiego.

W następnym dziele „Mein Jahrhundert” przedstawił rok po roku własny osąd historii ubiegłego stulecia.

Jako grafik był Grass często odpowiedzialny za oprawę graficzną swoich dzieł (ilustracje, szkice itp.)

Günter Grass pełnił funkcję prezydenta Akademii Sztuki w Berlinie, działał także aktywnie w niemieckim wydawnictwie.

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień: m.in. nagroda Grupy 47 (1958), nagroda Fontane (1968), Gdański Medal Aleksandra Majakowskiego (1979), literacka nagroda Akademii Bawarskiej (1994). Otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetów College, Harvard, w Poznaniu i Gdańsku. Owocem jego wspaniałej twórczości było wręczenie mu Literackiej Nagrody Nobla w 1999 roku.

Grass jest mocno związany z Polską, a szczególnie z miastem rodzinnym Gdańskiem. Często tam powraca zarówno z wizytą, jak również w swoich utworach.
Inne dzieła Grassa to:

„Örtlich batäubt”, „Der Butt”, „Die Rättin“i inne.

Jako ciekawostkę ż życia autora można dodać, że pracuje nad swoimi dziełami w zupełnej ciszy, mieszka w wiejskim zaciszu, tworzy stojąc i niemalże nie rozstaje się ze swoją fajką…