Czas teraźniejszy – Present simple


Proces formułowania zdania przebiega według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + czasownik odmieniony w odpowiedniej osobie + reszta zdania

(w 3. osobie liczby pojedynczej czasownik przyjmuje końcówkę -s)

– w przypadku zdań pytających stosujemy słówko posiłkowe does (dla 3. os. l.poj.) lub do (dla pozostałych osób);
do / does + podmiot + czasownik odmieniony w odpowiedniej osobie + reszta zdania

(w 3. osobie liczby pojedynczej czasownik traci końcówkę -s)

– w przypadku zdań przeczących stosujemy słówka posiłkowe do/does oraz not;
podmiot + do not (don’t) / does not (doesn’t) + czasownik odmieniony w odpowiedniej osobie + reszta zdania

 

Czas Present Simple używamy w następujących przypadkach:

1. gdy mówimy o czynnościach będących nawykami, wykonywanych rutynowo, codziennie;

I get up at 7. 
She reads newspapers every morning. 

2. gdy wyrażamy fakty, prawa natury;

The sun rises in the east. 
Five plus five equals ten.

3. gdy używamy czasowniki oznaczające stany umysłu lub uczuć;

I like going abroad. 
He thinks about the future. 

4. gdy wyrażamy ustalony plan czynności , interpretujemy rozkłady jazdy, programy imprez etc.

The concert begins at 8.30 
Our train leaves at noon.