Przyimki – Prepositions


Przyimek jest częścią mowy, która może nastręczać wielu trudności.

Problem właściwego używania przyimków wynika z faktu, iż przysłówki angielskie nie odpowiadają jednoznacznie przysłówkom polskim. Opanowanie stosowania odpowiednich przyimków jest kwestią ogólnej znajomości języka.

Warto pamiętać, że przyimek nie istnieje autonomicznie, lecz przeważnie w konkretnych zwrotach, wyrażeniach. I właśnie tak powinny być interpretowane.

Przykłady :

AT at night w nocy
at noon w południe
at Easter na Wielkanoc
ON on Monday w poniedziałek
on January 31 31. stycznia
on that day tego dnia
IN in April w kwietniu
n winter w zimie
in a week za tydzień
FOR for ages od wieków
for many years od wielu lat
TILL till midnight do północy
till holidays do wakacji
AFTER after supper po kolacji
after she finished kiedy ona skończyła
OUTSIDE outside the house na zewnątrz domu
outside rush hours poza godzinami szczytu
BEHIND behind the fence za płotem
behind the table za stołem