Idiomatik – Vergleiche 1


 

1. pracowity jak mrówka – ______________________________________
2. różni jak dzień i noc – ______________________________________
3. blady jak śmierć – ______________________________________
4. biały jak ściana – ______________________________________
5. biedny ja mysz kościelna – ______________________________________
6. uparty jak osioł – ______________________________________
7. pamięć jak sito – ______________________________________
8. jak błyskawica – ______________________________________
9. jak grom z jasnego nieba – ______________________________________
10. jak rażony piorunem – ______________________________________
11. jak rzadko kto – ______________________________________
12. jak go Pan Bóg stowrzył – ______________________________________
13. jak ulał – ______________________________________
14. wić się jak piskorz – ______________________________________
15. chodzić (za kimś) jak cień – ______________________________________
 

Rozwiązanie

1. pracowity jak mrówka – fleißig wie eine Ameise
2. różni jak dzień i noc – verschieden wie Tag und Nacht
3. blady jak śmierć – blass wie der Tod
4. biały jak ściana – weiß wie der Wand
5. biedny ja mysz kościelna – arm wie eine Kirchenmaus
6. uparty jak osioł – störrisch wie ein Esel
7. pamięć jak sito – Gedächnis wie ein Sieb
8. jak błyskawica – wie der Blitz
9. jak grom z jasnego nieba – wie ein Blitz aus heiterem Himmel
10. jak rażony piorunem – wie vom Schlag gerührt
11. jak rzadko kto – wie selten jemand
12. jak go Pan Bóg stowrzył – so wie ihn der Herrgott geschaffen hat
13. jak ulał – wie angegossen
14. wić się jak piskorz – sich wie ein Aal winden
15. chodzić (za kimś) jak cień – jemandem wie sein Schatten folgen