Deklinacja słaba


Deklinacja słaba posiada następujące cechy.

  • w przypadku deklinacji słabej nie występują przegłosy w l.mnogiej
  • wg deklinacji słabej odmieniają się tylko rzeczowniki r.męskiego i żeńskiego (r.męski -tylko nieliczna część)
  • rzeczowniki r.męskiego kończące się na -r oraz r.żeńskiego kończące się na -e, w l.mnogiej otrzymują tylko końcówkę -n (wyjątek: Herr -Herren)
  • rzeczowniki przy deklinacji słabej otrzymują w l.mnogiej końcówkę -n lub -en
  • rzeczowniki r.męskiego otrzymują także w l.poj. końcówkę -n lub -en, poza mianownikiem
  • rzeczowniki r.męskiego zakończone na -e, np. der Junge, der Franzose
  • rzeczowniki r.męskiego (obcego pochodzenia) zakończone na -ent-ant-at-ist, np. der Polizist, der Dozent

Dodaj komentarz