Deklinacja rzeczownika


Rzeczownik odmienia się w języku niemieckim przez 4 przypadki oraz liczbę (pojedyńcza lub mnoga).

1. Fall (wer?, was?) = Nominativ
2. Fall (wessen?) = Genitiv
3. Fall (wem?) = Dativ
4. Fall (wen?, was?) =Akkusativ

Te 4 przypadki obowiązują zarówno dla liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Odmianę przez przypadki i liczbę nazywa się deklinacją. Aby łatwo można było rozróżnić poszczególne przypadki i liczbę, rzeczowniki otrzymują odpowiednie końcówki, a niektóre przy liczbie mnogiej – przegłos. Jednak w większości przypadków, funkcję tą przejmuje rodzajnik.

Rozróżniamy 3 rodzaje deklinacji:
– mocna (starke Deklination)
– słaba (schwache Deklination)
– mieszana (gemischte Deklination)

Wyjątki

der Name – des Namens
der Gedanke – des Gedankens
der Wille – des Willens
der Buchstabe – des Buchstabens
der Glaube – des Glaubens
das Herz – des Herzens – dem Herzen – das Herz

Dodaj komentarz