Deklinacja mocna


Deklinacja mocna posiada następujące cechy.
  • istnieją rzeczowniki rodzaju męskiego, żeńskiego oraz nijakiego, które odmieniają się wg deklinacji mocnej (r.żeński, to około 30 jednosylabowych rzeczowników, które w l.mnogiej mają końcówkę -e oraz przegłos, np. die Nacht -die Nächte)
  •  wszystkie rzeczowniki, które w l.mnogiej otrzymują przegłos (ü, ö, ä, äu), odmieniają się wg deklinacji mocnej
  • rzeczowniki r.męskiego i nijakiego otrzymują w l. pojedynczej w dopełniaczu -(e)s, a ponadto w l.mnogiej w mianowniku końcówki -e– er-s lub nie mają końcówki, często występuje też przegłos
  •  jednosylabowe rzeczowniki r.męskiego i nijakiego – w dopełniaczu otrzymują -es(das Kind – des Kindes)
  •  wielosylabowe rzeczowniki r.męskiego i nijakiego – w dopełniaczu otrzymują -s (der Vater – des Vaters)
  • rzeczowniki pochodzenia obcego, które w l.mnogiej otrzymują końcówkę -s (der Chef – die Chefs)

Dodaj komentarz