Deklinacja mieszana


Deklinacja mieszana posiada następujące cechy:

  • w przypadku deklinacji mieszanej nie występują przegłosy w l.mnogiej
  • wg deklinacji mieszanej odmieniają się tylko rzeczowniki r. męskiego i nijakiego
  • rzeczowniki otrzymują w dopełniaczu l.poj. końcówkę -es, a w mianowniku l.mnogiej końcówkę -(e)n
Należą do nich:
  • rzeczowniki zakończone na -or, np. der Doktor, der Motor
  • rzeczowniki zakończone na -um, -ium, np. das Datum, das Laboratorium

Dodaj komentarz