Angielski z newsów: Deadly Water Battles


South Americans face upheaval in deadly water battles.

People streamed into the central square in Celendin, a small city in the Peruvian Andes, the morning of July 3, 2012. They were protesting the government’s support for Newmont Mining Corp.’s plan to take control of four lakes to make way for a new gold and copper mine. By midday, there were 3,000.

Some hurled rocks at police and brandished clubs. Then assailants shot two officers and an Army soldier in the leg.

Blocks away, construction worker Paulino Garcia left home on foot to buy groceries. As he approached the central square, he encountered chaos. People ran for cover as federal troops fired their weapons.

(źródło: bloomberg)

 

Słownictwo

 • water battle – walka o wodę
 • to face … – stanąć w obliczu czegoś
 • upheaval – przewrót (społeczny)
 • to stream – płynąć, przemieszczać się
 • central square – główny plac (w mieście)
 • to protest sth. – protestować przeciw …
 • support – wsparcie
 • to take control of … – przejąć kontrolę nad …
 • to make way for … – robić miejsce dla …
 • copper mine – kopalnia miedzi
 • by midday – w południe
 • to hurl sth. at sb. – ciskać, rzucać czymś w kogoś
 • rocks – kamienie
 • to brandish – wymachiwać
 • club – pałka
 • assailant – napastnik
 • to shoot sb in the leg – potrzelić w nogę
 • groceries – artykuły spożywcze
 • to approach – zbliżyć się do …
 • to encounter – natknąć się
 • to run for cover – biegać szukając schronienia
 • federal troops – wojska federalne

Ćwiczenie

Uzupełnij newsa poznanymi słówkami.

South Americans face in deadly water battles.

People into the central square in Celendin, a small city in the Peruvian Andes, the morning of July 3, 2012. They were the government’s for Newmont Mining Corp.’s plan to take of four lakes to make way a new gold and mine. By midday, there were 3,000.

Some rocks at police and clubs. Then shot two officers and an Army soldier in the leg.

Blocks away, construction worker Paulino Garcia left home on foot to buy . As he approached the central square, he chaos. People ran for as federal troops fired their weapons.