Stopniowanie przymiotnika – porównania


Porównujemy coś do czegoś.

Rozróżniamy trzy stopnie:

– stopień równy – Positiv, z.B. lang
– stopień wyższy – Komparativ, z.B. länger
– stopień najwyższy – Superlativ, z.B. am längsten

Stopień równy nie posiada żadnej końcówki, jest to powiedzmy forma wyjściowa dla st. wyższego i najwyższego. Przy porównaniu ze st. wyższym przymiotnik otrzymuje końcówkę -er, a ze st. najwyższym -(e)st. Jeżeli w stopniu najwyższym przymiotnik nie spełnia funkcji przydawki dla jakiegoś rzeczownika, lecz jest zastosowany przysłówkowo, wówczas przymiotnik otrzymuje końcówkę -en i poprzedzony jest partykułą ‚am‚.

Positiv Komparativ Superlativ
schmutzig schmutziger am schmutzigsten
schön schöner am schönsten
klein kleiner am kleinsten

– Wiele przymiotników posiadających w st.równym samogłoskę, w st.wyższym i najwyższym otrzymują w tym miejscu przegłos:

Positiv Komparativ Superlativ
alt älter am ältesten
groß größer am größten
arm ärmer am ärmsten

oraz: gesund, hart, jung, klug, grob, arg, dumm, fromm,hoch, kalt, krank, kurz, lang, nah, schwach, stark, warm

Uwaga!

– Niektóre przymiotniki z samogłoską w st.równym, tworzą st.wyższym i najwyższy, z lub bez przegłosu:

Positiv Komparativ Superlativ
blass blasser, blässer am blassesten, am blässesten
schmal schmaler, schmäler am schmalsten, am schmälsten

– Przymiotniki, których forma wyjściowa zakończona jest na -d-t-s-sch-sk,-st-tz-tz-x-z, w st.najwyższym otrzymują końcówkę -est :

Positiv Komparativ Superlativ
fest fetser am fest – est – en
fix fixer fix – est – en
krass krasser am krass – est – en

– Nieliczne przymiotniki tworzą st.wyższy i najwyższy nieregularnie, tzn. ich temat ulega zmianie:

Positiv Komparativ Superlativ
gut besser am besten
viel mehr am meisten
nah näher am nächsten
hoch höher am höchsten

Przy porównaniach używamy natępujących spójników:
– w st.równym – wiegenauso…..wie, so……wie
Sie ist genauso alt wie ich.

– w st.wyższym – als
Mein Bruder ist älter als ich.

– w st.najwyższym – von
Er malt am klugsten von uns allen.

Uwaga!

Niektórych przymiotników nie da się stopniować:

– ze względu na ich sens, np.:
blind, nackt, tot, lebendig, stumm, weiß, unsterblich

– przymiotniki, których nie da się porównać ze sobą stopniem natężenia:
öffentlich – privat
irdisch – himmlisch
mündlich – schriftlich

– przymiotniki, które wyrażają już najwyższy stopień natężenia:
erstklassig, einzigartig, amerikanisch, optimal, total, ideal, maximal, hiesig, einheimisch

– złożenia wyrazowe, w których słówko opisujące zawiera już porównanie:
blitzschnell, steinalt, toskrank, knochentrocken

Dodaj komentarz