Rodzajnik


W języku niemieckim każdy rzeczownik poprzedzony jest rodzajnikiem, z którym zgadza się w liczbie i przypadku.

Głównym zadaniem rodzajnika jest określenie, jaką formę (rodzaj) posiada dany rzeczownik (męską, żeńską, nijaką lub liczbę mnogą).

Np.

Er hat einen neuen Tisch gekauft.
männlich/ Einzahl/ Akkusativ

Auf dem Tisch steht eine große Lampe. 
weiblich/ Einzahl/ Nominativ

Die Mädchen spielten mit den neuen Puppen.
weiblich/ Plural/ Dativ

Rozróżniamy rodzajnik:
– określony – der, die, das (dla liczby pojedyńczej) oraz die (dla liczby mnogiej)
– nieokreślony – ein (dla r.męskiego i nijakiego w l.poj) oraz eine (dla r.żeńskiego w l.poj.);
Rodzajnik nieokreślony nie istnieje dla l.mnogiej
– zerowy – kiedy pomijamy rodzajnik

Podsumowanie:

Der bestimmte Artikel Mask. – Sg. Fem. – Sg. Ntr. – Sg. Plural
1. Fall – Nominativ der die das die
2. Fall – Genitiv des der des der
3. Fall – Dativ dem der dem den
4. Fall – Akkusativ den die das die
Der unbestimmte Artikel Mask.- Sg. Fem.- Sg. Ntr.- Sg. Plural
1. Fall – Nominativ ein eine ein
2. Fall – Genitiv eines einer eines
3. Fall – Dativ einem einer einem
4. Fall – Akkusativ einen eine ein

Dodaj komentarz