Pojedyncze głoski


Prezentujemy poprawną wymowę pojedynczych głosek na przykładach.

ei 
Głoska zbliżona jest w wymowie do polskiego [aj]

Przykład
Geige
eifersüchtig
Zeit

eu
Głoska zbliżona jest w wymowie do polskiego [oj]

Przykład
Europa
deutsch
Feuer

ie
Głoska zbliżona jest w wymowie do przedłużonego polskiego [i]

Przykład
bieten
gießen
Miete

ch
Głoska zbliżona jest w wymowie do polskiego [ś] lub [h]

Przykład
Eiche
Mädchen
Kaninchen

Schlacht
Macht
Loch

ig
Głoska zbliżona jest w wymowie do polskiego [yś]

Przykład
eifrig
fertig
abhängig

sch
Głoska zbliżona jest w wymowie do polskiego [sz]

Przykład
schlafen
Schlange
Schlacht

st
Głoska zbliżona jest w wymowie do polskiego [szt]

Przykład
Staat
Stamm
stehen

h
Jeżeli głoska znajduje się w środku wyrazu, nie jest wymawiana. Jej efektem jest jedynie przedłużenie poprzedzającej samogłoski. Natomiast jeśli stoi na początku wyrazu, w wymowie jest zbliżona do polskiego [h]

Przykład
gehen
stehen
fühlen

haben
Hamster
Hilfe

tt, ss, pp, itp.
Zbitki dwóch takich samych spółgłosek wymawiane są jak pojedyncza głoska.

Przykład
Mappe
Platte
Sessel
Bett

ck
Głoska wymawiana jest jak polskie [k].

Przykład
Decke
Stock
Block

s
Głoska na początku wyrazu wymawiana jest przeważnie jak polskie [z].

Przykład
sie
sollen
sagen

Natomiast na końcu wyrazu wymawiana jest najczęściej jak polskie [s]

Przykład
Glas
alles
etwas


Głoska wymawiana jest jak polskie [c].

Przykład
Ziel
Zweck
Ziege

 

Posłuchaj: Fonetyka niemiecka – Pojedyncze głoski

Dodaj komentarz