Metallica – King of Nothing
 

Wish I may
Wish I might
Have this I wish tonight
Are you satisfied?

Dig for gold
Dig for fame
You dig to make your name
Are you pacified?

All the wants you waste
All the things you’ve chased

And it all crashes down
And you break your crown
And you point your finger
But there’s no one around

Just want one thing
Just to play the king
But the castle has crumbled
And you’re left with just a name

Where’s your crown king nothing?
Where’s your crown?

Hot and cold
Bought and sold
A heart as hard as gold
Are you satisfied?

Wish I might
Wish I may
You wish your life away
Are you pacified?
All the wants you waste
All the things you’ve chased

And it all crashes down
And you break your crown
And you point your finger
But there’s no one around
Just want one thing
Just to play the king
But the castle has crumbled
And you’re left with just a name

Where’s your crown king nothing?
Where’s your crown?

I wish I may
I wish I might
Have this wish I wish tonight

I want that star
I want it now
I want it all and I don’t care how

Careful what you wish
Careful what you say
Careful what you wish
You may regret it
Careful what you wish
You just might get it

Then it all crashes down
And you break your crown
And you point your finger
But there’s no one around

Just want one thing
Just to play the king
But the castle has crumbled
And you’re left with just a name

Where’s your crown king nothing?
Nothing.
You’re just nothing
Where’s your crown king nothing?
You’re just nothing
Absolutely nothing

Off to never never land

 

to wish życzyć sobie
may (conditional might) móc
wish życzenie, pragnienie
tonight dzisiejszej nocy
Are you satisfied? czy jesteś zadowolony
to dig kopać
gold złoto
fame sława
to make a name for o.s. zdobyć sławę
to pacify uspakajać
wants potrzeby
to waste marnować, stracić
to chase uganiać się za
thing rzecz, sprawa
to crash down rozbijać się
to break rozbić, złamać
crown korona
to piont wskazywać
finger palec
there’s no one around nie ma nikogo wokół, w pobliżu
to want chcieć
to play the king grać, udawać króla
castle zamek
to crumble kruszyć się, pokruszyć się
And you’re left with just a name i pozostało po tobie tylko imię
Where’s your crown gdzie jest twoja korona?
hot gorący
cold zimny
Bought and sold kupiony i sprzedany
heart serce
as hard as gold twardy jak złoto
star gwiazda
I want it now chce tego teraz
I want it all and i don’t care how chcę tego wszystkiego i nie obchodzi mnie jak
to be careful byc ostrożnym
to say mówić
You may regret it możesz tego żałować
You just might get it może możesz to po prostu dostać
You’re just nothing jesteś po prostu niczym
Absolutely nothing absolutne nic