Konjunktiv II – tryb przypuszczający


Konjunktiv II tworzymy z formy Imperfekt, poprzez dodanie do tematu czasownika samogłoski ‚-e’ .

Czasowniki mocne, które w temacie zawierają samogłoskę ‚a’, ‚au’, ‚o’, ‚u’ otrzymują przegłos. Czasowniki słabe w Konj.II mają taką samą formę jak w Imperfekcie trybu oznajmującego. 1. i 3.osoba l.poj. otrzymuje końcówkę ‚-e’.

Konjunktiv II Imperfekt

Singular sein werden haben arbeiten
ich wäre würde hätte arbeitete
du wärest würdest hättest arbeitetest
er-sie-es wäre würde hätte arbeitete
Plural
wir wären würden hätten arbeiteten
ihr wäret würdet hättet arbeitetet
sie/Sie wären würden hätten arbeiteten

Zastosowanie Konjunktiv II Imperfekt

– zdania porównawcze nierzeczywiste:
Np.:
Er spricht Deutsch, als ob er ein Deutscher wäre.
Sie sieht ganz blass aus, als ob sie krank wäre.

– zdania warunkowe i wyrażające życzenie, kiedy spełnienie warunku lub życzenia jest możliwe:
Np.:
Wenn ich nicht krank wäre, ginge ich in die Schule.
Hätte ich genügend Geld, führe ich in die Ferien nach London.

– zdania wyrażające przypuszczenie:
Np.:
Du hast dieses Buch gar nicht? Schade, ich war fast sicher, du hättest es.
Alle glauben, du wärest krank.

– zwroty grzecznościowe z czasownikami modalnymi:
Np.:
Könntest du mir etwas Geld leihen?
Dürfte ich das Fenster aufmachen?

Konjunktiv II Plusquamperfekt

Singular sein werden haben arbeiten
ich wäre gewesen wäre geworden hätte gehabt hätte gearbeitet
du wärest gewesen wärest geworden hättest gehabt hättest gearbeitet
er-sie-es wäre gewesen wäre geworden hätte gehabt hätte gearbeitet
Plural
wir wären gewesen wären geworden hätten gehabt hätten gearbeitet
ihr wäret gewesen wäret geworden hättet gehabt hättet gearbeitet
sie/Sie wären gewesen wären geworden hätten gehabt hätten gearbeitet

Zastosowanie Konjunktiv II Plusquamperfekt

– zdania warunkowe nierzeczywiste oraz życzenia niemożliwe do spełnienia:
Np.:
Hätte ich das ganze Geld nicht ausgegeben!
Hätte ich ihm damals geholfen, wäre das ganze jetzt nicht passiert.

– pytania wyrażające nasze niedowierzanie:
Np.:
Hätte er wirklich diese Prüfung fehlerlos bestanden?
Hätte sie wirklich so naiv gehandelt?

Uwaga!!!

Istnieje mała liczba czasowników mocnych, które w Konj. Imperfekcie mają inną samogłoskę w temacie, niż w w Imperfekcie trybu oznajmującego. Należą do nich:

helfen – ich hülfe
werfen – ich würfe
stehen – ich stünde
verstehen – ich verstünde
sterben – ich stürbe
rennen – ich rennte
kennen – ich kennte
nennen – ich nennte
gewinnen – ich gewönne, gewänne

Dodaj komentarz