Jak określić swój poziom zaawansowania angielskiego i niemieckiego?


Myślę, że każdy uczący się języków, chciałby widzieć postępy w nauce i wiedzieć, na jakim poziomie się aktualnie znajduje.

Próbę standaryzacji poziomów zaawansowania w nauce języków obcych podjęła również Rada Europy. Zdefiniowano sześć poziomów:

  • A1 – poziom najniższy
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2 – poziom najwyższy

Jakie są główne założenia tych poziomów?

Poziom A1

Na tym poziomie umiesz rozumieć i posługiwać się podstawowymi zwrotami z życia codziennego. Umiesz przedstawić siebie, powiedzieć, gdzie mieszkasz, opowiedzieć nieco o ludziach, których znasz, o swoim hobby. Warunkiem udanej konwersacji jest to, że Twój rozmówca musi mówić wolno i cierpliwie czekać na sformułowanie przez Ciebie wypowiedzi.

Poziom A2

Będąc na tym poziomie rozumiesz i umiesz stosować popularne zwroty związane z życiem codziennym. Umiesz opowiedzieć o swojej pracy, zrobić proste zakupy, zapytać o drogę w mieście. Umiesz opisać swoje pochodzenie i poruszać sprawy związane z najważniejszymi sytuacjami w życiu codziennym.

Poziom B1

Na tym poziomie rozumiesz i umiesz wypowiedzieć się na popularne tematy i reagować w typowych sytuacjach związanych z życiem codziennym. Czyli umiesz porozumieć się w typowych zdarzeniach i sytuacjach w pracy, szkole, czy w czasie wolnym (np. idąc do knajpy). Umiesz poradzić sobie w typowych sytuacjach w czasie podróży; umiesz opisać swoje doświadczenia, przeżycia, marzenia i ambicje; umiesz również wyjaśnić, dlaczego coś zrobiłeś i uzasadnić opinie oraz swoje plany.

Poziom B2

Umiesz zrozumieć główne przesłania złożonych tekstów – zarówno tych poruszających konkretne tematy (np. polityka, turystyka) jak i teksty bardziej abstrakcyjne (np. poruszające temat miłości, związków międzyludzkich, itp.). Jeżeli jesteś specjalistą w jakieś dziedzinie, powinieneś znać słownictwo i umieć dyskutować w języku obcym na tematy specjalistyczne (np. na tematy techniczne jeżeli jesteś inżynierem). Umiesz  z dużym stopniem płynności i swobody porozumiewać się z native speakerem. Umiesz jasno formułować złożone wypowiedzi na szeroki zakres tematów, wyjaśniać szczegółowo swoje opinie, dyskutować wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1

Na tym poziomie rozumiesz szeroki zakres bardziej wymagających tekstów. Umiesz wychwycić w nich ukryty sens, aluzje. Umiesz wyrażać się płynnie i spontanicznie reagować na usłyszane wypowiedzi bez długiego wyszukiwania potrzebnych zwrotów. Językiem obcym posługujesz się efektywnie i elastycznie w sytuacjach społecznych, szkolnych czy zawodowych. Twoje zdania są zrozumiałe, mają jasną strukturę – również w wypowiedziach na bardziej złożone tematy; sprawnie umiesz budować złożone zdania posługującą się szerokim spektrum łączników.

Poziom C2

Na tym poziomie rozumiesz właściwie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Umiesz streścić informacje, niezależnie czy je usłyszysz, czy przeczytasz, przytaczając argumenty , odtwarzając tezy poruszone w tekście. Wyrażasz się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, wykorzystując niuanse znaczeniowe słów i idomów.

 

Więcej informacji