Formy bliźniacze – ćwiczenie -2


1. außer Rand und ______ – rozhukany / rozwydrzony
2. bei Nacht und ______ – potajemnie
3. bei Wind und ______ – przy każdej pogodzie
4. fix und ______ – całkowicie gotowy
5. gang und ______ – ogólnie przyjęte
6. ganz und ______ – kompletnie , zupełnie
7. hoch und ______ – na wszelkie świętości
8. im Großen und ______ – ogólnie rzecz biorąc
9. in Bausch und ______ verurteilen – hurten osądzać
10. in Hülle und ______ – pod dostatkiem / w bród

Rozwiązanie

1. außer Rand und Band – rozhukany / rozwydrzony
2. bei Nacht und Nebel – potajemnie
3. bei Wind und Wetter – przy każdej pogodzie
4. fix und fertig – całkowicie gotowy
5. gang und gäbe – ogólnie przyjęte
6. ganz und gar – kompletnie , zupełnie
7. hoch und heilig – na wszelkie świętości
8. im Großen und Ganzen – ogólnie rzecz biorąc
9. in Bausch und Bogen verurteilen – hurten osądzać
10. in Hülle und Fülle – pod dostatkiem / w bród