electric, electrical


electric – przymiotnik, mówiący, że coś działa lub powstaje pod wpływem prądu
electric shock
an electric heater, fan

electrical – przymiotnik mówiący, iż coś jest związane z elektrycznością
electrical systems
electrical equipment
an electrical fault – awaria

Pamiętaj także, że „elektryk” po angielsku to „electrican” lub „electrical engineer”