Czas teraźniejszy Präsens


Formy czasu teraźniejszego tworzy się z tematu czasownika i końcówek osobowych:

czasowniki regularne

1. ich mache 1. wir machen
2. du machst 2. ihr macht
3. er/sie/es macht 3. sie/Sie machen

czasowniki nieregularne

L.poj.

1. ich arbeite mag werde
2. du arbeitest magst wirst
3. er arbeitet mag wird

l.mnoga

1. wir arbeiten mögen werden
2. ihr arbeitet mögt wird
3. sie arbeiten mögen werden

– czasowniki, których temat kończy się na ‚ – eln’ w 1.os.l.poj. tracą jedno ‚e’ zawarte w temacie, np.:

trommeln – ich trommle
basteln – ich bastle
schaukeln – ich schaukle
sammeln – ich sammle

– przy czasownikach, których temat kończy się na ‚s’, przy 2. os. l. poj., przy dodawaniu końcówki osobowej ‚st’ pomijamy jedno ‚s’:

lesen – du lies + (s)t – du liest

– przy czasownikach, których temat kończy się na ‚m’, ‚n’, ‚d’ lub ‚t’, między temat a końcówkę w 2. i 3.os.l.poj. wstawiamy dodatkowe ‚e’, np.:

arbeiten du arbeit + e +st du arbeitest
arbeiten er arbeit + e + t er arbeitet
widmen du widm + e + st du widmest
widmen er widm + e + t er widmet

Dodaj komentarz