Angielskie słówka – Steve Jobs


Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations. (Steve Jobs)

  • to innovate – wprowadzić innowację, nowość
  • to make mistake – popełniać błąd
  • to admit a mistake – przyznać się do błędu
  • quickly – szybko
  • to get on + ing – kontynuować prace, rozwijać
  • to improve – udoskonalać, polepszać