Przymiotniki łączące się z przyimkiem


Dowiedz się, z jakim przyimkiem łączy się dany przymiotnik.

tolz auf + AKK dumny
arm an + DAT biedny
reich an + DAT bogaty
schuld an + DAT winny
aufmerksam auf + AKK uważny, uprzejmy, grzeczny
eifersüchtig auf + AKK zazdrosny
gespannt auf + AKK napięty, zaciekawiony
neidisch auf + AKK zazdrosny, zawistny
neugierig auf + AKK ciekawy
wütend auf + AKK wściekły
behilflich bei + DAT pomocny
beliebt bei + DAT lubiany, popularny, ulubiony
berühmt für + AKK sławny, słynny, znakomity
dankbar für + AKK wdzięczny
geeignet für + AKK odpowiedni, stosowny, właściwy
genug für + AKK dosyć, dość
leicht für + AKK lekki
nützlich für + AKK pożyteczny, korzystny
schädlich für + AKK szkodliwy
schwierig für + AKK trudny
typisch für + AKK typowy
zuständig für + AKK odpowiedzialny
gleichgültig gegenüber + AKK obojętny
misstrauisch gegenüber + DAT nieufny, podejrzliwy
befreundet mit + DAT zaprzyjaźniony
bekannt mit + DAT znany
einverstanden mit + DAT zgadzać się
fertig mit + DAT gotowy
verheiratet mit + DAT zamężna,żonaty
verlobt mit + DAT zaręczony
verwandt mit + DAT pokrewny
zufrieden mit + DAT zadowolony
besorgt um + AKK zatroskany o
abhängig von + DAT zależny, uzależniony
begeistert von + DAT zachwycony
frei von + DAT wolny
überzeugt von + DAT przekonany
verschieden von + DAT różny
voll von + DAT pełny, pełen
blass vor + DAT blady
sicher vor + DAT pewny
ärgerlich über + AKK rozgniewany
begeistert über + AKK zachwycony
froh über + AKK zadowolony, rad
glücklich über + AKK szczęśliwy
traurig über + AKK smutny
wütend über + AKK wściekły
bereit zu + DAT gotowy
böse zu + DAT zły
entschlossen zu + DAT zdecydowany
fähig zu + DAT zdolny
freundlich zu + DAT grzeczny, uprzejmy
geeignet zu + DAT odpowiedni, stosowny, właściwy
höflich zu + DAT uprzejmy, grzeczny
lieb zu + DAT miły, kochany
nett zu + DAT miły

Dodaj komentarz