Metallica – Cure
 

The man takes another bullet
He keeps them all within
He must seek, no matter how it hurts
So don’t fool again

He thinks the answer is cold and in his hand
He takes his medicine
The man take another bullet
He’s been fooled again

Uncross your arms and take
And throw them to the cure, say… I do believe
Uncross your arms now
Take ’em to it, say… I do believe
Yeah ! I do believe

The lies tempt her and she follows
Again she lets him in
She must believe to fill the hollow
She’s been fooled again
Uncross your arms and take
And throw them to the cure, say… I do believe
Uncross your arms now
Take ’em to it, say… I do believe
Yeah ! I do believe

Betting on the cure
It must get better than this
Betting on the cure
Yeah everyone’s got to have the sickness
‚Cause everyone seems to need the cure
Precious cure

Betting on the cure
‚Cause It must get better than this
Betting on the cure
Yeah everyone’s got to have the sickness
‚Cause everyone seems to need the cure
Precious cure

I do believe

Betting on the cure
Yeah, it must get better than this
Need to feel secure
Yeah, it’s gotta get better than this
It must get better than this
Betting on the cure

Yeah, everyone’s got to have the sickness
‚Cause everyone seems to need the cure

I do believe

 

to take brać
another kolejny
bullet kula
to keep przechowywać, trzymać
within wewnątrz, w środku
to seek szukać, poszukać
no matter how it hurts nie ważne, bez względu na to jak to boli
to fool oszukiwać, nabierać
to think myśleć
answer odpowiedź
cold zimny, chłodny, oziębły
hand ręka
He takes his medicine bierze swoje lekarstwo
He’s been fooled again znowu, ponownie został oszukany, nabrany
arm ręka, ramię
cure lekarstwo
to throw rzucać
I do believe naprawdę wierzę
lie kłamstwo
to tempt kusić, skusić, przyciągać
to follow podążać, iść za
to let in wpuszczać
hollow wgłębienie, zagłębienie
to believe wierzyć
to fill napełnić, wypełnić
to bet on obstawiać (obstawić) +acc
It must get better musi stać się lepiej, musi być lepiej
everyone każdy
sickness choroba; wymioty
Cause everyone seems to need the cure ponieważ każdy wydaje się potrzebować lekarstwa
precious cenny