Metallica – Ain’t My Bitch
 

Outta my way, outta my day
Outta your mind and into mine
Into no one, into no one
Into your step but outta time

Head strong, what’s wrong?
I’ve already heard this song
Before… you arrived
But now it’s time
To kiss your ass good-bye

Draggin me down, why you around?
So useless
It ain’t my fall, it ain’t my call!
It ain’t my bitch

Down on the sun, down and no fun
Down and out, where the hell ya been?
Damn it all down, damn it unbound
Damn it all down to hell again

Stand tall, can’t fall
Never even bend at all
Before… you arrived
But now it’s time
To kiss your ass good-bye

Draggin me down, why you around?
So useless
It ain’t my fall, it ain’t my call!
It ain’t my bitch
Outta my way

Outta my way, outta my day
Outta your mind and into mine
Into no one, into no one
Into your step but outta time

Head strong, what’s wrong?
I’ve already heard this song
Before… you arrived
But now it’s time
To kiss your ass good-bye
Draggin me down, why you around?
So useless
It ain’t my fall, it ain’t my call!
It ain’t my bitch

No way but down, why you around?
No foolin’
It ain’t my smile, it ain’t my style
It ain’t my bitch

Ain’t mine, your kind
Your steppin outta time
Ain’t mine, your kind
Your steppin outta time

Draggin me down, why you around?
No foolin’
It ain’t my fall, it ain’t my call
It ain’t my…

Bitch… you ain’t mine

 

bitch suka
ain’t (inf) = am not (inf) = aren’t (inf) = isn’t  
outta z
way droga
day dzień
mind umysł
step krok
time czas
head głowa
strong silny
what’s wrong? co jest nie tak?, co nie gra?
I’ve already heard this song już słyszałem tą piosenkę
before zanim
to arrive pojawiać się
But now it’s time ale teraz jest czas
To kiss your ass good-bye aby pocałować cię w tyłek na pożegnanie
to drag wlec się; wlec
why you around? dlaczego tu jesteś?
useless bezużyteczny, nieprzydatny, bezcelowy, beznadziejny
fall upadek
call wołanie, rozmowa (tel.)
to damn przeklinać, potępiać
unbounded bezgraniczny
hell piekło; do diabła!
to be bent on być zdecydowanym na +acc