Formy bliźniacze – ćwiczenie – 3


1. in Saus und _________ leben – żyć hucznie, wystawnie
2. jemandem Brief und _________ geben – komuś coś przyrzec
3. jemandem Hals- und Bein_________ wünschen – życzyć komuś szczęścia, powodzenia
4. klipp und _________ – jasno i przejrzyście
5. kreuz und _________ – wzdłuż i wszerz
6. kurz und _________ – krótko i węzłowato
7. kurz und _________ – na drobny mak
8. mit Ach und _________ – ledwo, ledwo
9. mit Kind und _________ – z całym dobytkiem
10. mit Leib und _________ – ciałem i duszą
11. mit Lust und _________ – z miłością, entuzjazmem, zaangażowaniem
12. mit Sack und _________ – ze wszystkim, co się posiada
13. ohne Rast und _________ – bez chwili wytchnienia
14. unter Dach und _________ bringen – wykonać coś do końca
15. mit Pauken und _________ – z hukiem (oblać egzamin)

Rozwiązanie

1. in Saus und Braus leben – życ hucznie, wystawnie
2. jemandem Brief und Siegel geben – komuś coś przyrzec
3. jemandem Hals- und Beinbruch wünschen – życzyć komuś szczęścia, powodzenia
4. klipp und klar – jasno i przejrzyście
5. kreuz und quer – wzdłuż i wszerz
6. kurz und bündig – krótko i węzłowato
7. kurz und klein – na drobny mak
8. mit Ach und Krach – ledwo, ledwo
9. mit Kind und Kegel – z całym dobytkiem
10. mit Leib und Seele – ciałem i duszą
11. mit Lust und Liebe – z miłością, entuzjazmem, zaangażowaniem
12. mit Sack und Pack – ze wszystkim, co się posiada
13. ohne Rast und Ruh – bez chwili wytchnienia
14. unter Dach und Fach bringen – wykonać coś do końca
15. mit Pauken und Trompeten – z hukiem (oblać egzamin)